Seks sikre råd om overførelse til USA

I vores globaliserede verden er det svært at undgå, at persondataoplysninger overføres til tredjelande. Under overførelsen følger EU’s regler for GDPR-beskyttelse med. Det betyder, at GDPR-reglerne for beskyttelse af persondata stadig gælder, uanset hvor oplysningerne ender – også selvom landet befinder sig uden for EU’s grænser.