Den rigtige informationssikkerhed – tilpasset jeres virksomhed

Gratis demo

Overhold loven indenfor informationssikkerhed

Sikkerhedshændelser udgør en alvorlig trussel, som kan få afgørende økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser. Som forsyningsvirksomhed, operatør af andre væsentlige tjenester eller udbyder af digitale tjenester, er jeres virksomhed per 9. maj 2018 pålagt implementering af NIS-direktivet, som er vedtaget ved lov. Loven indfører generelle krav til sikkerheden og en underretningspligt ved sikkerhedshændelser, f.eks. hacking eller læk af informationer.

Få en internationalt anerkendt løsning

LegalTech Denmark har udviklet en informationssikkerhedsløsning – CISO Advisor, der nemt og sikkert hjælper jer i mål med implementering af NIS-direktivet. Løsningen bygger på ISO 27000-standarden og er derfor internationalt anerkendt.

Læs mere om vores løsning til håndtering af informationssikkerhed eller se flere cases fra andre forsyningsvirksomheder.​

Overhold kravene indenfor GDPR

Som alle andre organisationer er forsyningsvirksomheder underlagt GDPR-krav og krav om persondatabeskyttelse. Som forsyningsvirksomhed er det derfor vigtigt at kunne holde styr på alle personfølsomme oplysninger og håndtere dem korrekt, så de ikke slipper ud og kommer i de forkerte hænder.

Kom i mål på under 4 timer

LegalTech Denmark har udviklet en løsning til forsyningsvirksomheder, DPO Advisor, der på under 4 timer nemt og sikkert hjælper jer i mål med GDPR-udfordringen inkl. automatisk generering af al dokumentation til brug ved et tilsyn. Med DPO Advisor får I politikker, processer, databehandleraftaler og al anden nødvendig dokumentation. Alt er præudfyldt. Så kommer I nemt i mål og får hurtigt styr på jeres persondata.

Kontakt os
Kontakt os for mere information, eller læs mere om vores løsning til håndtering af databeskyttelse her
Kontakt os
Cases
Legaltech Denmark har leveret løsninger til flere organisationer. Vil du vide mere om nogle af disse løsninger, kan du læse nogle af vores cases.
Cases