Hvad er personoplysninger?

– og hvad skal du vide omkring personoplysninger.

 

Hvad er personoplysninger – helt kort.

Næsten al information kan være personoplysninger.

Det helt essentielle er, om informationen handler om en person man ved hvem er, eller en person, som man inden for rimelighedens grænser, kan finde ud af, hvem er.

De ansatte i en organisation ved man typisk hvem er, og derfor er al information omkring de ansatte altså personoplysninger, uanset om der ”kun” er tale om navn og adresse, eller om der også er tale om lønoplysninger, CPR-nummer og eventuelle disciplinærsager.

Al informationen er personoplysninger, fordi den handler om personer, man ved hvem er.

I nogle situationer, ved man ikke umiddelbart hvem informationen relaterer sig til, f.eks. hjemmesidebesøgende.

Men i disse situationer, er det vigtigt at man er ekstra påpasselig, for der skal ikke særligt meget til, før informationen handler om en bestemt person.

 

Lad mig give dig et eksempel

Når man skal undersøge, om informationen handler om en bestemt person, er det vigtigt at se på helheden, og spørge sig selv:

Står informationen helt alene, helt løsrevet fra anden information? Som for eksempel det følgende tal ville gøre, hvis ellers teksten sluttede hér: 193.106.165.138.

Eller står informationen sammen med andre informationer? Det kunne være et tidspunkt 14:02:36 – 04.08.2020, som nu står sammen med ovenstående tal.

Og hvor står informationen? Er informationen angivet i et navngivet dokument eller under en overskrift, eksempelvis en kort artikel fra LegalTech Denmark?

Spørgsmål er der nok af, men det vigtige er, at man undersøger om, det er muligt med rimelighed at relatere informationen til en person, for hvis man kan det, så bliver informationen til personoplysninger.

Nogle af jer, har måske allerede gættet, at ovenstående information relaterer sig til mig – min IP, tidspunktet jeg skrev på, og sammenhængen jeg skrev i.

Opsummerende kan det siges, at alle personoplysninger er information, men ikke al information er personoplysninger.

Det vil sige, at tallet 101214-1618 kun er information – og først bliver en personoplysning, når man med rimelighed kan sige, at det er en bestemt persons CPR-nummer.

 

Spørgsmål?

Vi håber at du blev klogere på ugens emne. Har du spørgsmål til ovenstående er du mere end velkommen til at kontakte Daniel på dht@legaltechdenmark.com. Du kan læse flere ugens emner her.

 

Tak fordi at du læste med!

 

hvad-er-personoplysninger