Privatlivspolitikker

1.1 Dataansvarlig  

LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev. 

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til info@legaltechdenmark.com  

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne sende nyhedsbrevene til dig.  

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere. 

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.  

Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.   

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer umiddelbart dine personoplysninger i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt af hensyn til håndtering af en eventuel uoverensstemmelse mellem dig og os.  

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.  

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte info@legaltechdenmark.com  

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

   

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

1.1 Dataansvarlig  

LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi indgår aftale om og leverer de aftalte ydelser til dig og din organisation.  

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse på info@legaltechdenmark.com    

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere de aftalte ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme vores retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.  

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem din organisation og os om levering af de specifikke ydelser, herunder selve levering af ydelserne.  

 

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

 

Derudover vil behandlingen være en retlig forpligtelse, som vi er pålagt efter bogføringsloven. 

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere for at kunne levere den aftalte ydelse eller kommunikere herom. Bogføringsrelaterede oplysninger vil blive videregivet til vores revisor.     

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Dine kontaktoplysninger bliver ikke overført til tredjelande, medmindre du kommunikerer med os fra et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.  

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Bogføringsrelaterede oplysninger opbevares fem år fra det regnskabsår, som de vedrører. Oplysninger relateret til vores samarbejde, opbevarer vi i tre år efter samarbejdets ophør. 

 

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejdet med os.    

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@legaltechdenmark.com   

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

1.1 Dataansvarlig  

LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering til stillinger hos os.  

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos os, er du velkommen til at rette henvendelse til info@legaltechdenmark.com  

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale. 

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger er normalt baseret på det forhold, at du selv har anmodet os om at håndtere oplysningerne med henblik på mulig indgåelse af en ansættelseskontrakt.  

 

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.  

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine oplysninger videregives til vores databehandlere.   

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. 

Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.   

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.  

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i op til seks måneder.  

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.     

 

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte info@legaltechdenmark.com   

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

   

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

til Datatilsynet.