Software, der gør din hverdag nemmere

Kom nemt i mål med NIS2

Det er ingen hemmelighed, at dét at informationssikkerhed er kommet for at blive.  

Det er heller ingen hemmelighed, at næsten alle skal lave næste det samme.

Derfor har vi bygget en platform til dig, så du hurtigst muligt kan tygge dig gennem rugbrødsopgaverne.

Alt er forudfyldt og er du fra en af de mange brancher, som vi har hjulpet før, er det tilmed specificeret til din hverdag.

Alle funktioner i én platform

Øjeblikkeligt overblik. 

CISO Advisor er designet med fokus på at skabe overblik. Derfor er systemet skabt med simple grafer og enkle farver. 

Graferne suppleres af tabellerne, hvor du selv kan vælge visning og sortering. 

Det meste NIS2-arbejde er nogenlunde ens.

Derfor har vi forudfyldt alle de mest almindelig fortegnelser.

Fortegnelserne er branchespecifikke, så de kommer så tæt på jeres hverdag, som muligt.

På den måde er opgaven næsten løst, allerede inden du er gået i gang.

Det meste NIS2-arbejde er nogenlunde ens.

Derfor har vi på forhånd kortlagt, hvilke data I forventes at arbejde med.

Kortlægningen er branchespecifik, så den kommer så tæt på jeres hverdag, som muligt.

På den måde er opgaven næsten løst, allerede inden du er gået i gang.

Det meste NIS2-arbejde er nogenlunde ens.

Derfor har vi på forhånd kortlagt, hvilke systemer I forventes at arbejde med.

Kortlægningen er branchespecifik, så den kommer så tæt på jeres hverdag, som muligt.

På den måde er opgaven næsten løst, allerede inden du er gået i gang.

Det meste NIS2-arbejde er nogenlunde ens – også når det gælder risikovurderinger. 

Derfor har vi på forhånd gennemført risikovuringerne.

Vi kan naturligvis ikke vide, hvor sandsynligt det er, at noget går galt hos jer.

Til gengæld er konsekvenserne for samfundet relativt ens i de enkelte sektorer. Det er eksempelvis lige problematisk om det er et hospital i øst eller vest, der er ude af drift.

Det meste NIS2-arbejde er nogenlunde ens.

Derfor har vi på forhånd udarbejdet al lovpligtig dokumentation, fx:

-Sikkerhedsstrategier

-Sikkerhedspolitikker

-Sikkerhedsprocedurer

På den måde er opgaven næsten løst, allerede inden du er gået i gang.

Det behøver ikke været bøvlet, at føre tilsyn med sine leverandører.

Derfor har vi bygget en tilsynsfunktion, hvor du kan vælge et spørgeskema og sende til en leverandør.

På den måde kan I sikre den løbende efterlevelse af reglerne.

Det meste NIS2-arbejde er nogenlunde ens.

Derfor har vi på forhånd udarbejdet sikkerhedspolitikker, som kan anvendes af de fleste. 

På den måde er opgaven næsten løst, allerede inden du er gået i gang.

NIS2 er en holdsport, der kræver udholdenhed.

Derfor har vi forudfyldt et årshjul med de mest almindelige opgaver, der skal løses for at fastholde efterlevelse af reglerne.

I årshjulet har du selvfølgelig mulighed for at sende opgaverne til dem, der skal bidrage til arbejdet.

NIS2-arbejdet kræver ofte input fra flere fronter.

Derfor har vi gjort det muligt at sende spørgeskemaer til alle, der kan bidrage til indsatsen.

Så uanset om du skal have input fra en kollega, en leverandør eller en helt tredje kan du nemt og hurtigt sende et en anmodning.

NIS2 henviser eksplicit til ISO27000-serien. 

Derfor er CISO advisor naturligvis bygget op omkring netop den standard. Brug af standarden er ikke et decideret lovkrav, men der arbejdes almindeligvis efter et ”comply or explain”-princip, så hvis man vælger en anden standard, skal man kunne redegøre for sammenhængen med lovkravene. Der henvises desuden eksplicit til ”internationale eller europæiske standarder”, hvorfor det frarådes at vælge en lokal eller national standard. Det hele fremgår af betragtning (79) i NIS2-direktivet, som kan læses hér:

Publications Office (europa.eu)

Det behøver ikke været bøvlet, at håndtere et databrud.

Derfor indeholder CISO Advisor et spørgeskema, som sørger for at databrud kan håndteres efter reglerne.

Har du brug for input fra andre, kan du altid bare sende spørgeskemaet ud. 

Tag en uformel snak