360 Advisor

Gør det nemt at digitalisere og optimere alt fra lønsystemer til sagsbehandlinger

Digitalisér dig til et bedre arbejdsflow

Sagsbehandlinger, lønsystemer, kundehenvendelser eller generel administration. Vores Low Code-platform, 360 Advisor, gør det nemt at digitalisere dine manuelle processer, så du får en mere ensartet håndtering af din proces og et bedre arbejdsflow i din organisation. Helt uden erfaring med kodning kan du skabe dit eget processtyringsværktøj og optimere dine processer.

Med 360 Advisor digitaliserer vi alt fra tilsynsdokumentation til sagsbehandlinger. Systemet er et oplagt værktøj til at digitalisere processer med en underliggende governance, som du skal kunne dokumentere, du er compliant overfor. Når vi digitaliserer din proces, afdækker vi, hvilke relevante emner processen berører og består af. Herefter laver vi en spørgerække, som sikrer, at brugeren undervejs tager stilling til emnerne og f.eks. overholder lovkravene inden for GDPR, indskriver løn korrekt eller overholder revisionsstandarderne.

Tjek, om din proces kan digitaliseres her!

Vores platform er ‘Low Code’, hvilket betyder, at det med relativt få midler er muligt at skræddersy en platform til jeres organisations behov. Vi har bygget en standardmotor, som består af forskellige moduler med forskellige spørgerammer, svarmuligheder og mulige relationer, som vi på forhånd har kodet. Afhængig af din organisations behov er det derfor muligt at fra- og tilvælge forskellige svarmuligheder, og hvilken relation de forskellige spørgsmål skal have til hinanden for at berøre relevante emner inden for f.eks. GDPR, løn, revision eller noget helt fjerde. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og grundet platformens dynamiske natur, kræver det hverken IT-assistance eller kodning. 

Flere kunder, nye markeder og ressourcebesparelser. Listen over fordele ved at digitalisere er lang, og når vi digitaliserer din proces vil vi altid spørge; hvad er formålet med processen, og hvilket outcome, vil du gerne have? De to spørgsmål er fundamentale i vores tilgang til digitalisering, hvor vi i høj grad arbejder outcome-orienteret og agilt. Vi vægter fleksibilitet, omstillingsparathed og udvikling højt. Et samarbejde med os vil typisk fungere sådan, at vi mødes hyppigt og undervejs i processen definerer delmålene. De bedste løsninger bliver udviklet i et tæt samarbejde, hvor vi løbende udvikler en køreplan, og giver plads til forandring, gode idéer og hinanden.

360 Advisor er blevet brugt til at digitalisere processer inden for mange forskellige brancher af både store og små virksomheder. For eksempel er den blevet brugt brugt til at kvalitetsikre revisionstandarderne hos Kreston Danmarks medlemmer og til digitalisering af testamenter hos Øens Rådgivningshus.

Se cases her

360 Advisor kan automatisere alle dine digitale arbejdsgange, hvad end det er udarbejdelse af lovpligtig dokumentation, tilsynsrapportering, dataindsamling, datastrukturering, -oprydning eller -sletning. 

Uanset hvilken branche du arbejder i, vil du nemt og hurtigt kunne bygge dit helt eget system op, så du kan fokusere på kerneopgaven og lade systemet klare resten. Det hele er Low Code, så du skal ikke engang være udvikler for at kunne bygge dit system op!

360 Advisor er baseret på åbne API’er, hvilket vil sige, at du kan sammenkoble det med næsten alle andre systemer. På den måde kan du eksempelvis hente dine svarmuligheder fra en offentlig database som CVR-registret, Danmarks Statistisk eller bare en database i et af dine andre systemer. Det hele er low code, så du skal ikke engang være udvikler for at kunne bygge dit system op!

“Systemet giver én mulighed for at være med helt nede i detaljen og specialtilpasse platformen fuldstændig til ens organisations behov. Det er super fedt!”

Lasse B. Plambeck

Advokat og associeret partner,
Øens Rådgivningshus

En skræddersyet løsning

Med 360 Advisor køber du en skræddersyet løsning, som bliver udviklet i samarbejde med os. Du har mulighed for at være helt tæt på processen og specialtilpasse løsningen præcis til din organisation. Du køber derfor ikke en færdiglavet løsning, men et projekt, sparring og en platform. Vi bidrager med viden og erfaring inden for processtyring, digitalisering og effektivisering, og du bidrager med specialviden om jeres proces og fagområde.

Vil du høre mere om os? Læs mere her

Tjek;

Er din proces digitaliseringsklar?

Når du digitaliserer, er det vigtigt at huske på, at arbejdet skal kunne laves af en computer. Derfor er det også en forudsætning for digitalisering, at din proces er baseret på faste logikker. Det vil sige, at den ikke er afhængig af menneskelig vurdering undervejs, og i så fald skal vurderingselementet enten fjernes, gøres objektivt eller forblive manuel, så et menneske f.eks. tjekker dokumentationen igennem i slutningen af processen.

Dokumentation og digitalisering går hånd i hånd, og dokumentation kan både være en forudsætning for digitalisering, men også et formål for digitalisering. 360 Advisor gør det nemt at dokumentere din indsats, og om du f.eks. lever op til lovkravene eller registrerer dine timer rigtigt.

Når du begynder at digitalisere din proces er det vigtigt at tage stilling til, om det er bedst at digitalisere hele processen eller kun de dele, der er særligt ressourcekrævende. Ikke alle dele af en proces skal nødvendigvis digitaliseres.