Privatlivspolitikker

1.1 Dataansvarlig  

LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev. 

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til info@legaltechdenmark.com  

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne sende nyhedsbrevene til dig.  

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere. 

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.  

Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.   

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer umiddelbart dine personoplysninger i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt af hensyn til håndtering af en eventuel uoverensstemmelse mellem dig og os.  

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.  

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte info@legaltechdenmark.com  

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

   

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

1.1 Dataansvarlig  

LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi indgår aftale om og leverer de aftalte ydelser til dig og din organisation.  

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse på info@legaltechdenmark.com    

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere de aftalte ydelser til dig. Derudover er formålet at kunne efterkomme vores retlige forpligtelser, som følger af bogføringsloven.  

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem din organisation og os om levering af de specifikke ydelser, herunder selve levering af ydelserne.  

 

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  

 

Derudover vil behandlingen være en retlig forpligtelse, som vi er pålagt efter bogføringsloven. 

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere for at kunne levere den aftalte ydelse eller kommunikere herom. Bogføringsrelaterede oplysninger vil blive videregivet til vores revisor.     

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Dine kontaktoplysninger bliver ikke overført til tredjelande, medmindre du kommunikerer med os fra et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.  

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.  

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Bogføringsrelaterede oplysninger opbevares fem år fra det regnskabsår, som de vedrører. Oplysninger relateret til vores samarbejde, opbevarer vi i tre år efter samarbejdets ophør. 

 

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejdet med os.    

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@legaltechdenmark.com   

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

1.1 Dataansvarlig  

LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering til stillinger hos os.  

 

1.2 Kontaktoplysninger  

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos os, er du velkommen til at rette henvendelse til info@legaltechdenmark.com  

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne  

Det overordnede formål med behandlingen af personoplysningerne er at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale. 

 

2.2 Retsgrundlag for behandling 

Behandlingen af personoplysninger er normalt baseret på det forhold, at du selv har anmodet os om at håndtere oplysningerne med henblik på mulig indgåelse af en ansættelseskontrakt.  

 

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbredsoplysninger, religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.  

 

3.1 Kategorier af modtagere 

Dine oplysninger videregives til vores databehandlere.   

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS. 

Vi overfører heller ikke dine personoplysninger til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.   

 

4.1 Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.  

Uanmodede ansøgning opbevares umiddelbart i op til seks måneder.  

 

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du kan søge en stilling hos os.     

 

 

6.1 Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte info@legaltechdenmark.com   

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

   

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet. 

til Datatilsynet.

1.1 Dataansvarlig

Legal IT er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du melder dig til et event.

 

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med din tilmelding til og deltagelse i eventet, kan du altid rette henvendelse til os på info@legal-it.com

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at administrere din tilmelding til eventet.

 

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på aftalen med dig, om at du kan deltage i
eventet.

 

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til vores databehandlere, fx emailudbyder.

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for
EU/EØS, eksempelvis USA.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation
er for eksempel FN, EU eller NATO.

 

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to måneder fra afslutningen af de
respektive events, som du måtte have tilmeldt dig.

 

5. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

 

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@legal-it.com.

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

 

VEJLEDNING

Generelt
Legal IT er som dataansvarlig forpligtet til at give personer, der retter henvendelse ovenstående oplysninger, når Legal IT bruger cookies.

Den eneste undtagelse er forhåndskendskab.

 

Tilpasning
Paradigmet bør gennemlæses og tilpasses, inden det tages i brug. Der bør i den sammenhæng være særligt fokus på de gule markeringer.

 

Kommunikation
Legal IT kan med fordel lægge oplysninger på sin hjemmeside.
Typisk vil det ske på én side med de øvrige oplysningsmeddelelser.
Oplysningerne bør gøres tilgængelige dér, hvor de registrerede henvender sig.

Privacy policies

1.1 Controller  

LegalTech Denmark is the controller of the processing of your personal data in relation to your reception of our newsletter. 

 

1.2 Contact information 

In case of inquiries regarding LegalTech Denmark’s processing of your personal data in relation to your reception of our newsletter, you are welcome to direct your questions through the same channel you originally communicated with us or please contact info@legaltechdenmark.com 

 

2.1 Purpose of treatment of personal data 

The main purpose of the processing of personal data is to give you the most recent news and offers about LegalTech Denmark and our services. 

 

2.2 Legal ground for treatment 

The processing of personal data is based on your consent, and you may at any time withdraw your consent. 

 

3.1 Categories of recipients 

Your personal data is passed on to processors (marketing firms). 

   

3.2 Categories of recipients in third countries 

Your personal data is not transferred to third countries. A third country is a country outside EU/EES.  

The data is not transferred to international organizations. An international organization is, for instance the UN, EU or NATO. 

   

4.1 Time frame for storage 

Your personal data is stored as long as you subscribe to our newsletter and up to three years from the retraction of your consent. 

  

5.1 Obligations 

Submission of your personal data is a prerequisite for you to be able to receive our newsletter.  

  

6.1 Rights 

Under the General Data Protection Regulation, you have a number of rights in relation to the processing of your personal data. 

If you wish to make use of your rights, please contact us through info@legaltechdenmark.com 

 

6.1.1. Right of access 

You have the right to access the personal data we process on your behalf, as well as to receive a copy of the data 

 

6.1.2. Right of rectification 

You have the right to have incorrect data about yourself rectified.  

 

6.1.3. Right to erasure 

In special cases you have the right to request erasure of your personal data.  

 

6.1.4. Right to restriction of processing 

In certain cases, you have the right to restrict the processing of your personal data. If you have the right to restricted processing, we cannot process your personal data, unless it is for storage, with your consent or for the establishment, exercise or defence of a legal obligation or to protect a person or important public interests of the European Union or of a Member State.  

 

6.1.5. Right to objection 

In specific situations cases you have the right to object to our processing of your personal data. 

 

6.1.6 Right to data portability 

Under certain circumstances, you have the right to receive your own personal data in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as to transfer this data from one controller to another without hindrance.  

 

7. 1 Supervisory authorities

You have the right to file a complaint with Datatilsynet at www.datatilsynet.dk 

1.1 Controller  

LegalTech Denmark is the data controller of the processing of your personal data in relation to the personal data given to us when we deliver our products to you.  

 

1.2 Contact information 

In case of inquiries regarding LegalTech Denmark’s processing of your personal data in relation to your transactions with us, you are welcome to direct your questions through the same channel you originally communicated with us or please contact us through info@legaltechdenmark.com 

 

2.1 Purpose of treatment of personal data 

The main purpose of the processing of personal data is to be able to enter into contracts with you and provide you with our products and services 

An additional purpose also entails compliance with legal requirements stemming from Anti Money Laundering- and Bookkeeping legislation.  

 

2.2 Legal grounds for treatment 

The processing of your personal data is a necessity for LegalTech Denmark being able to enter into contracts with you.  

After the provision of services and products, the processing will furthermore be necessary for LegalTech Denmark’s legitimate interest in being able to assess, ascertain or defend current and future legal ramifications.  

Finally, the processing of your personal data is done in accordance with legal requirements stemming from The Anti Money Laundering- and Bookkeeping legislation.  

 

3.1 Categories of recipients 

Your personal data is passed on to collaborative partners, hereunder financial institutions, accountants, attorneys, and data processors.  

 

3.2 Categories of recipients in third countries 

Your personal data is transferred to third countries. A third country is a country outside EU/EES, for instance USA. 

The data is not transferred to international organizations. An international organization is for instance UN, EU or NATO. 

 

4.1 Time frame for storage 

Your personal data is ordinarily stored five years after the end of the contract. Personal data will be following the expiry of our partnership, be stored for three years. 

 

5.1 Obligations 

Submission of your personal data is a prerequisite for us to be able to do business with you.  

 

6.1 Rights 

Under the General Data Protection Regulation, you have a number of rights in relation to the processing of your personal data. 

If you wish to make use of your rights, please turn to us through info@legaltechdenmark.com 

 

6.1.1. Right of access 

You have the right to access the personal data we process on your behalf, as well as to receive a copy of the data 

 

6.1.2. Right of rectification 

You have the right to have incorrect data about yourself rectified.  

 

6.1.3. Right to erasure 

In special cases you have the right to request erasure of your personal data.  

 

6.1.4. Right to restriction of processing 

In certain cases, you have the right to restrict the processing of your personal data. If you have the right to restricted processing, we cannot process your personal data, unless it is for storage, with your consent or for the establishment, exercise or defense of a legal obligation or to protect a person or important public interests of the European Union or of a Member State.  

 

6.1.5. Right to objection 

In specific situations cases you have the right to object to our processing of your personal data. 

 

6.1.6 Right to data portability 

Under certain circumstances, you have the right to receive your own personal data in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as to transfer this data from one controller to another without hindrance.  

 

7.1 Supervisory authorities 

You have the right to file a complaint with Datatilsynet at www.datatilsynet.dk 

 

1.1 Controller  

LegalTech Denmark is the controller of the processing of your personal data in relation to recruitment. 

 

1.2 Contact information 

In case of inquiries regarding LegalTech Denmarks processing of your personal data in relation to the recruitment process, you are welcome to direct your questions through the same channel you originally communicated with us or please contact us through info@legaltechdenmark.com 

 

2.1 Purpose of treatment of personal data  

The main purpose of the processing of personal data is to recruit and employ qualified personnel. 

 

2.2 Legal grounds for treatment 

The processing of personal data is done for the purpose of implementing measures taken at your request for the possible result of an employment contract. 

In case your application contains special categories of personal data, for instance data concerning health, the processing will be based on the fact that you provided us with the information yourself. 

  

3.1 Categories of recipients 

We transfer your personal data on to our data processors.  

 

3.2 Categories of recipients in third countries 

Your personal data is not transferred to third countries. A third country is a country outside EU/EES, for instance USA. 

The data is not transferred to international organizations either. An international organization is for instance the UN, EU or NATO. 

 

4.1 Time frame for storage 

We store your personal data, including CV, application, etc. up to three months after the end of the recruitment process.  

Unsolicited applications are stored up to six months.  

 

5.1 Obligations 

Submission of personal data is a prerequisite for you to be able to seek employment with us.     

 

6.1 Rights 

Under the General Data Protection Regulation, you have a number of rights in relation to the processing of your personal data. 

If you wish to make use of your rights, please turn to us through info@legaltechdenmark.com. 

 

6.1.1. Right of access 

You have the right to access the personal data we process on your behalf, as well as to receive a copy of the data 

 

6.1.2. Right of rectification 

You have the right to have incorrect data about yourself rectified.  

 

6.1.3. Right to erasure 

In special cases you have the right to request erasure of your personal data.  

 

6.1.4. Right to restriction of processing 

In certain cases, you have the right to restrict the processing of your personal data. If you have the right to restricted processing, we cannot process your personal data, unless it is for storage, with your consent or for the establishment, exercise or defense of a legal obligation or to protect a person or important public interests of the European Union or of a Member State.  

 

6.1.5. Right to objection 

In specific situations cases you have the right to object to our processing of your personal data. 

 

7.1 Supervisory authorities 

You have the right to file a complaint with Datatilsynet at www.datatilsynet.dk