Privatlivspolitik – Nyhedsbreve

1.1 Dataansvarlig 
LegalTech Denmark er dataansvarlig for behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, er du velkommen til at rette henvendelse til info@legaltechdenmark.com. 

 

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne 
Det overordnede formål med behandlingen er at oplyse om relevante emner og markedsføre LegalTech Denmark. 

 

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.  

 

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer og databehandlere  

 

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.  

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov 

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.   

 

4.1 Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til tre år fra nyhedsbrevet er afsendt 

 

5.1 Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for modtagelse af nyhedsbreve.  

 

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte info@legaltechdenmark.com. 

 

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.  

 

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.  

 

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  

 

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

   

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.