Viden, der skaber værdi for dig

Kom nemt i mål med en whistleblowerordning

Der er ingen grund til at betale dyre lærepenge, når man kan stå på ryggen af andres erfaring.

Whistleblowere er en efterhånden gammel disciplin, som vi har haft fornøjelsen af at udøve i mange år.

For at hjælpe dig bedst muligt på rette vej, har vi sammensat et klassisk implementeringsforløb i kasserne nedenfor.

Har du spørgsmål til de enkelte trin er du altid velkommen til at kontakte os – det koster ikke noget.

Whistleblower-implementering i praksis

Ledelsesforankring er afgørende for efterlevelse af whistleblower-reglerne, da det sikrer, at databeskyttelse prioriteres strategisk og integreres i virksomheden. 

Når ledelsen går foran, øges medarbejdernes bevidsthed og engagement. Ledelsen allokerer nødvendige ressourcer til compliance, såsom uddannelse og understøttende teknologi, og sikrer korrekt implementering af politikker. 

Desuden muliggør ledelsens støtte kontinuerlig overvågning og forbedring, samt effektiv risikostyring og respons på indberetninger, hvilket hjælper med at undgå bøder og omdømmeskader.

En af de vigtigste forudsætninger for effektiv implementering og efterlevelse af whistleblower-reglerne, er den fælles risikoforståelse.

 Det er helt grundlæggende at alle i organisationen er indforståede med, at whistleblower-reglerne handler om at værne om whistlebloweren. 

Whistleblower-reglerne handler eksempelvis om risikoen for at whistlebloweren udsættes for repressalier, fordi vedkommendes identitet kommer til uvedkommendes kendskab. 

Whistleblower-reglerne handler også om risikoen for, at der iværksættes tiltag overfor de forkerte, fordi oplysningerne i en indberetning bliver manipulerede. Og så handler whistleblower-reglerne selvfølgelig også om risikoen for, at der ikke bliver gjort noget, fordi indberetningerne ”forsvinder”.

Efterlevelse af whistleblower-reglerne er en af den slags opgaver, hvor ressourceforbruget kan eksplodere, hvis det ikke bliver styret fra starten.

Hvis man gerne vil hurtigt over implementeringen og over i den lettere driftsfase, er anbefalingen klar: Afsæt de nødvendige ressourcer i opstarten til, at få det nødvendige overblik over det samlede implementeringsarbejde og relaterede ressourcetræk.

Reel efterlevelse af whistleblower-reglerne vil kun kunne opnås, hvis alle kender deres roller og ansvar. 

Næste skridt vil derfor være at udpege en anvarlig for whistleblower-ordningen. Vedkommende skal naturligvis instrueres i håndtering af eventuelle indberetninger, herunder eskalering til ledelsen og kontakt med diverse offentlige myndigheder. 

Derudover skal de ansatte gøres bevidste, at organistionen har en whistleblower-ordning.

Det er ikke et krav, at whistleblower-ordningen understøttes af et specialsystem. 

Ordningen kan i realiteten understøttes af organisationen ved hjælp af en fælles postkasse. Ønsker man at gøre det muligt for whistlebloweren at være anonym, kan vi varmt anbefale Whistle Advisor.

Nysgerrig efter mere?