Bliv klogere på whistleblower-reglerne

Det kan siges meget simpelt: for at passe på dine medarbejdere. 

En whistleblowerordning er et værdifuldt redskab for alle arbejdspladser, der ønsker at arbejde målrettet med at forebygge og afdække alvorlige forhold som eksempelvis økonomisk og kriminel karakter samt seksuel chikane. 

En whistleblowerordning kan skabe stor værdi både indadtil og udadtil i din organisation. Det kan være betryggende for dine ansatte at vide, at der tages hånd om fejl og forsømmelser i organisationen. Mens den udadtil kan øge organisationens troværdighed og omdømme, idet der udadtil signaleres, at I ønsker ordentlighed inden for virksomhedens grænser. 

Forebyg​

En whistleblowerordning giver bedre muligheder for at opdage og håndtere konflikter i tide

Loven

Man skal naturligvis overholde loven

Beskyt dine ansatte

Sørg for at dine ansatte er under beskyttelse, når de indberetter lovovertrædelser

Omdømmet

En whistleblowerordning kan øge din virksomheds troværdighed og omdømme udadtil

Hvad kan en anmeldelse handle om?

Snyd med timerne, krænkende adfærd eller bedrageri. Whistle Advisor kan både bruges til at indberette alvorlige lovovertrædelser, men også overtrædelser af mindre grov karakter. En indberetning kan f.eks. handle om:

  • Overtrædelse af tavshedspligt
  • Tyveri, bedrageri eller svig
  • Bestikkelse eller underslæb
  • Misbrug af økonomiske midler
  • Chikane eller sexchikane
  • Overtrædelse af interne retningslinjer

Bliv klogere;

5 spørgsmål om whistleblowerordninger

En whistleblowerordning er et system, der gør det muligt for medarbejdere anonymt at anmelde alt fra rygning på toiletterne til hvidvask.

I dag er det lovpligtigt for alle organisationer – uanset branche – med mere end 250 ansatte at have en whistleblowerordning. Dette ændrer sig fra 17. december 2023, da tallet af ansatte her ændres til 50. Med det sagt, er der stadig mange gode grunde til at anskaffe sig en whistleblowerordning, selvom man er mindre end 50 ansatte.

Inden for den offentlige sektor er kommuner og andre offentligretlige enheder med mere end 10.000 indbyggere forpligtet til at have en whistleblowerordning.

Organisationerne er selv forpligtede til at anskaffe sig en whistleblowerordning, og derfor får man en whistleblowerordning ved at købe licens hos en virksomhed som udbyder systemet. Det kan f.eks. være Whistle Advisor.

En whistleblowerordnings vigtigste formål er at garantere 100% anonymitet for anmelderen – uanset om anmeldelsen er indgivet skriftligt eller mundtligt. Med Whistle Advsior kan anmelderen både bruge chatfunktionen men også indtale anmeldelsen som en lydfil. Herefter transskriberer systemet lydfilen, så vedkommendes stemme ikke bliver genkendt, og anmelderens anonymitet ikke kompromitteres.

Whistle Advisor -
dit brugervenlige system til håndtering af whistlebloweranmeldelser

Vores IT-system Whisle Advisor er skræddersyet til whistleblowere. Systemet gør det muligt for medarbejderne i din organisation, og mennesker uden for organisationen, at anmelde ulovlige eller upassende adfærd anonymt.

Systemet håndterer alle anmeldelserne sikkert og krypteret, og det er kun administratorer i organisationen, som vil kunne tilgå anmeldelserne.
Ved at vælge denne model, køber du udelukkende licens til Whistle Advisors system. Det betyder at du selv håndterer anmeldelserne, men licensen giver stadig adgang til alle de lovpligtige funktioner og alle de praktiske moduler.

Tryk her for at læse om vores full-service løsning, hvor vi håndterer anmeldelserne for dig. 

Overblik: Hvad får jeg med Legal IT's whistleblowerordning?

Vælg den mest egnede plan til din virksomhed

Whistle Advisor kan erhverves for en lav årlig licens fra 4.999,- ekskl. moms

Op til 100
ansatte

4.999,-

100-249
ansatte

8.999,-

250-499
ansatte

12.999,-

500+
ansatte

Få et tilbud

Full service

Vi vil anbefale, at man finder en organisation som stiller et IT-system til rådighed, OG tilbyder at håndtere de indkomne sager. Dette så man er sikker på, den person der modtager sagerne er upartisk. 

Her hos Legal IT administrerer vi anmeldelserne, så du kan fokusere på din kerneforretning. 

Vi modtager både skriftlige og mundtlige indberetninger – og arrangerer et fysisk møde – hvis whistlebloweren beder om dette. I bliver dermed først inddraget, når en anmeldelse skal håndteres. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på vores full-service løsning. 

Seneste nyt

Kom godt i gang

Ræk ud og lad vores eksperter hjælpe dig med dine spørgsmål.
    På udkig efter support?

    Hvis du oplever tekniske problemer, så skriv til vores support.